Sogeti, ICT-dienstverlener, is ambitieus als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. Zij zochten naar een manier om alle medewerkers, meestal op lokatie bij klanten, actief bij hun duurzaamheidsbeleid te kunnen betrekken. Wij hebben een Eco Journey geschreven waarbij via e-mail, SMS en internet medewerkers op prikkelende wijze bij het duurzaamheidsbeleid van Sogeti betrokken werden; een groter bewustzijn, nieuwe ideëen en oplossingen waren het resultaat.

Project: Eco Journey
Klant: Sogeti
Fase: Inzicht

De vraag

Sogeti is een internationale ICT-dienstverlener, met zo’n 3.300 medewerkers in Nederland. Sogeti heeft maatschappelijke betrokkenheid en het actief bijdragen aan een duurzame samenleving hoog in het vaandel staan. Aangezien haar eigen professionals over het algemeen op locatie, bij de klant, aan het werk zijn, zochten zij naar een manier om alle medewerkers actief bij hun eigen duurzaamheidsbeleid te kunnen betrekken.

Onze bijdrage

Hiervoor hebben wij een Eco Journey geschreven passend op het duurzaamheidsbeleid van Sogeti. De Eco Journey is een digitaal aangestuurde beleving waarbij o.a. e-mail, SMS en internet worden ingezet om een interactieve ervaring te bewerkstelligen, daarom is deze voor medewerkers op diverse locaties uitermate geschikt. Medewerkers kregen opdrachten, prikkelende vragen en dit alles via de moderne communicatiemiddelen. Hierdoor waren er geen fysieke bijeenkomsten nodig. Met de Eco Journey hebben we de medewerkers van Sogeti op een geheel nieuwe manier bij het duurzaamheidsbeleid van Sogeti betrokken.

Het resultaat

De deelnemers zijn zich bewust van de noodzaak om het thema duurzaamheid op te pakken alsook van het duurzaamheidsbeleid en de bijbehorende doelstellingen van Sogeti. Daarnaast zijn er door de medewerkers een aantal goede ideeën naar voren gekomen; voor de eigen organisatie, maar ook in relatie tot de klanten van Sogeti op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is de band van Sogeti met haar medewerkers verhoogd en bevestigd, wat voor een organisatie met voornamelijk ambulante professionals in dienst, zeer belangrijk is. Tot slot zijn de aangebrachte ideeën zo goed, dat er meerdere daadwerkelijk geïmplementeerd zijn.

Quote Sogeti

“Met behulp van de Eco Journey is ons de mogelijkheid geboden om onze professionals op een leuke en verfrissende manier te betrekken bij onze visie op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast bleken zij ook zeer creatief in het aandragen van oplossingen, zowel voor de eigen organisatie als voor onze klanten.”

René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen / Group CSR Director”

Confidental Infomation