Eerst is het ‘klimaat’-doel bepaald. Daarna is er bewustzijn gecreërd onder de medewerkers én een SMART reductieplan opgesteld. Onze ‘Sustainability Coach’ heeft Noordhoff ondersteund bij het uitvoeren van reductiemaatregelen en het interne projectteam begeleid. De huidige CO2-uitstoot is meteen gecompenseerd; Noordhoff heeft de klimaatneutrale status bereikt en dit gedeeld met al haar stakeholders.

Klant: Noordhoff Uitgevers
Fase: Klimaatneutraal

Fase 1: Doel

Als eerste is een van onze medewerkers samen met Noordhoff aan de slag gegaan om vanuit hun visie en missie ook hun doel op het gebied van klimaatneutraal ondernemen te bepalen. Vanuit dit doel is besloten om te werken aan het creëren van bewustzijn onder de medewerkers en tegelijkertijd stappen te maken naar verduurzaming van de organisatie. Het doel zelf hebben wij SMART voor ze gemaakt, met duidelijke reductiedoelstellingen.

Fase 2: Inzicht

In deze fase hebben wij een workshop ‘Zero Lab’ onder de medewerkers van Noordhoff georganiseerd. Tijdens deze workshop stond het creëren van bewustwording en het genereren van ideeën om reductie binnen de organisatie te realiseren, centraal. Deze ideeën, in lijn met het doel van Noordhoff, zijn vervolgens door ons vertaald naar een plan van aanpak.

Fase 3: Aktie

Tijdens deze fase is een van onze medewerkers als ‘Sustainability Coach’ bij Noordhoff gestart om het proces in goede banen te leiden. Deze coach ondersteunt bij het uitvoeren van reductiemaatregelen alsook het interne projectteam bij het komen tot een concreet duurzaamheidsbeleid. Daarnaast is er meteen gecompenseerd; zo wordt de huidige CO2-uitstoot direct geneutraliseerd. Er is tevens een start gemaakt met het komen tot een eigen groen product: een klimaatneutrale educatie-uitgave.

Fase 4: Klimaatneutraal

Noordhoff heeft met de vele genomen stappen de klimaatneutrale status bereikt. Dit goede nieuws is uiteraard met de omgeving gedeeld, wat tot zeer veel positieve reacties en aandacht heeft geleid. De communicatie hierover is op de website van Noordhoff na te lezen.

Resultaten van het gehele transitietraject

In alle fasen zijn diverse resultaten geboekt. Gestart is er met het bepalen van het doel van Noordhoff op het gebied van klimaatneutraal ondernemen; met dit doel zijn de overige fasen ingevuld. Men is direct overgegaan tot het compenseren van de huidige CO2-uitstoot, er is bewustzijn onder de medewerkers van Noordhoff gecreëerd, alsook goede ideeën voor reductie. Deze zijn omgezet in een plan van aanpak dat is uitgevoerd en heeft onder andere geleid tot een duurzaamheidsbeleid. Maar ook is er een eigen nieuwe propositie voor de klant ontwikkeld: een klimaatneutrale educatie-uitgave! Al hun ondernomen acties tot slot uitgebreid gedeeld met de doelgroepen die voor Noordhoff belangrijk zijn.

Quote Noordhoff

” Onze ambitie op het gebied van klimaatneutraal ondernemen is mede dankzij de coach van Climate Neutral Group omgezet in een heldere aanpak, die zijn vruchten heeft afgeworpen.”

Roy Eysbach, Manager Marketing, research & development

Confidental Infomation