Wij hebben GEBA Trans geadviseerd bij de aansluiting bij het “Green Care Transport” en de Lean & Green Award. Door ons ‘Business Lab’ zijn kansen in kaart gebracht om de flexibiliteit van GEBA te behouden en hen toch te verduurzamen. Een complexe, maar succesvolle oefening. Via ‘Sustainability Coaching’ is de nieuwe propositie uitgewerkt en geimplementeerd. GEBA Trans is toegelaten tot het Green Care Transport programma en beschikt over de Lean & Green Award!

Klant: GEBA Trans
Fase: Actie

De vraag

GEBA Trans is sinds 1996 actief als expediteur en duurzame ketenregisseur in de wereld van internationaal transport en logistiek. In 2010 heeft GEBA Trans Climate Neutral Group gevraagd de organisatie op te lijnen voor aansluiting bij het programma Green Care Transport geïnitieerd door SCA en de Lean&Green Award uitgegeven door Connekt.

Onze bijdrage

Tijdens onze workshop ‘Business Lab’ is het bestaande business model van GEBA Trans tegen het licht gehouden. Tijdens deze sessie zijn kansen in kaart gebracht om aanpassingen te maken op dit model waardoor GEBA Trans haar flexibiliteit als expediteur kon behouden, maar tegelijkertijd wel kon gaan bijdragen aan een significante verduurzamingslag in de wereld van transport. Doordat GEBA Trans als expediteur niet over een eigen wagenpark beschikt en de vervoerders waar zij mee werkt in sommige gevallen klant en dan weer concurrent zijn, bleek deze oefening zeker complex maar uiteindelijk ook succesvol. Wij hebben in de rol van Sustainability
Coach vervolgens voorzien in de verdere uitwerking van de nieuwe propositie en de implementatie daarvan.

Het resultaat

GEBA Trans is als eerste expediteur toegelaten tot het Green Care Transport programma geïnitieerd door SCA. In het voorjaar van 2011 dong GEBA Trans eveneens mee naar toekenning van de Lean & Green Award en met succes! GEBA Trans kan nu verladers een klimaatvriendelijk transportproduct aanbieden dat tevens goed kan concurreren met “conventionele” aanbieders. Daarbij hoeven zij niet in te boeten op de flexibiliteit en zekerheid die voor een expediteur kenmerkend zijn. Uniek hierbij zijn een door GEBA Trans ontwikkeld reken- en beloningsmodel waarmee klimaatvriendelijk opererende vervoerders verder kunnen investeren in innovaties, op weg naar duurzame logistiek. De besparingen en extra inkomsten die hiermee worden gerealiseerd worden ingezet om verduurzaming onder vervoerders naar een steeds hoger plan te tillen. Hierdoor behoudt GEBA Trans haar koploperspositie en weet zij zich tegelijkertijd verzekerd van een aanhoudend sterke klantvraag.

Quote GEBA Trans

” Climate Neutral Group helpt ons de ambitie van duurzame ketenregisseur om te zetten naar concrete klantproposities en verbinding te maken met voor ons relevante initiatieven zoals het Green Care Transport programma en de Lean & Green Award.”

Fred Spijksma, directeur/eigenaar GEBA Trans

Confidental Infomation