Wij zijn gevraagd om De Zevenheuvelenloop nog verder te verduurzamen. Door de CO2-voetafdruk te maken ontstond er meteen inzicht. D.m.v. een ‘Zero Lab’ workshop zijn passende reductiemaatregelen geformuleerd en doorgevoerd. Via compensatie van de CO2-uitstoot is het evenement geneutraliseerd en is er veel bewustzijn gecreëerd. De Zevenheuvelenloop mag zich het meest duurzame loopevenement van Nederland noemen!

Klant: ABN AMRO Zevenheuvelenloop
Fase: Klimaatneutraal

Fase 1: Doel

De Zevenheuvelenloop is al jaren toonaangevend op het gebied van duurzaamheid. Al sinds de jaren tachtig zet zij zich in voor duurzaamheid; toen bijvoorbeeld door treinkaartjes naar het evenement met korting uit te brengen. Afgelopen jaar heeft zij Climate Neutral Group gevraagd mee te kijken hoe ze het evenement nog duurzamer zouden kunnen organiseren.

Fase 2: Inzicht

In deze fase is er een CO2-voetafdruk van het evenement gemaakt. Met deze CO2-voetafdruk was er direct een helder overzicht voorhanden: welke elementen veroorzaken de CO2-uitstoot tijdens het evenement. Met dit overzicht is er vervolgens in een enerverende workshop, een  ‘Zero Lab’, gekeken naar die veroorzakers en welke reductiemaatregelen daar op zouden passen om de CO2-uitstoot terug te brengen.

Fase 3: Aktie

De diverse reductiemaatregelen zijn vervolgens doorgevoerd om het evenement te verduurzamen. Zo zijn er bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van mobiliteit van de deelnemers en de bezoekers doorgevoerd, is de berekende CO2-uitstoot volledig gecompenseerd door in een duurzaam energieproject te investeren en konden deelnemers zelf hun eigen CO2-voetafdruk laten maken!

Fase 4: Klimaatneutraal

Door het doel op het gebied van duurzaamheid steeds ruimer te definiëren is het loopevenement nog toonaangevender geworden, en daarmee nog aansprekender voor zijn doelgroep. Het evenement kan zich dan ook verheugen op grote belangstelling van binnenlandse en buitenlandse lopers.

Resultaten van het gehele transitietraject

In alle fasen zijn diverse resultaten geboekt. Door hun doel op het gebied van duurzaamheid steeds breder te maken is er telkens weer ruimte om het evenement nog duurzamer in te richten. Er is vervolgens inzicht verkregen in de veroorzakers van CO2-uitstoot van het evenement en daar zijn heel concreet reductiemaatregelen op bedacht en doorgevoerd! Door de CO2-uitstoot direct te compenseren is het evenement meteen geneutraliseerd en is tegelijkertijd elders op de wereld een grote ontwikkeling mogelijk gemaakt! Door de deelnemers de mogelijkheid voor het maken van een CO2-voetafdruk te geven is er onder de deelnemers veel bewustzijn gecreëerd. Al met al kan de Zevenheuvelenloop zich nog steeds met recht het meest duurzame loopevenement van Nederland noemen!

Quote ABN AMRO Zevenheuvelenloop

“Climate Neutral Group heeft ons in een enerverende workshop geholpen met ideeën om onze evenementen verder te verduurzamen. Samen met de compensatie van de resterende uitstoot hebben wij als organisatie hiermee bereikt dat wij onszelf een klimaatneutrale organisatie mogen noemen!”
Ronald Veerbeek, directeur Stichting Zevenheuvelenloop

Confidental Infomation