Noordhoff Uitgevers heeft ons gevraagd duurzaamheid te incorporeren tot een integraal onderdeel van hun beleid. Samen zijn we tot hun doel op het gebied van klimaatneutraal ondernemen gekomen. ‘SMART’ inclusief reductiedoelstellingen voor een helder vervolgtraject. Er is gewerkt aan het creëren van bewustzijn onder medewerkers en de verduurzaming van de organisatie die nu klimaatneutraal is.

Klant: Noordhoff Uitgevers
Fase: Doel

De vraag

Noordhoff Uitgevers werkt al 175 jaar aan de toekomst van kinderen door professionele leermiddelen te ontwikkelen. Om een goede toekomst voor nieuwe generaties ook in de meer brede zin van het woord duurzaamheid te realiseren, hebben zij ons gevraagd dit te incorporeren tot een integraal onderdeel van hun beleid.

Onze bijdrage

Een van onze medewerkers is bij Noordhoff aan de slag gegaan om vanuit hun visie en missie, samen tot hun doel op het gebied van klimaatneutraal ondernemen te komen. Het doel zelf hebben wij SMART voor ze gemaakt, inclusief duidelijke reductiedoelstellingen waardoor er direct veel duidelijkheid was over het vervolgtraject.

Het resultaat

Noordhoff heeft een integrale strategie op het gebied van duurzaamheid waarmee zij aan de slag zijn gegaan. Vanuit dit doel is besloten om te werken aan het creëren van bewustzijn onder medewerkers en tegelijkertijd stappen te maken naar verduurzaming van de organisatie. Dit heeft geleid tot diverse maatregelen en uiteindelijk tot een klimaatneutrale onderneming.

Quote Noordhoff

“Onze ambitie op het gebied van klimaatneutraal ondernemen is mede dankzij de coach van Climate Neutral Group omgezet in een heldere aanpak, die zijn vruchten heeft afgeworpen.”

Roy Eysbach, Manager Marketing, research & development, Noordhoff Uitgevers

Confidental Infomation