De ANWB, een complexe organisatie, wilde graag de CO2-uitstoot van de gehele organisatie in kaart brengen. Wij hebben hen begeleid bij het verzamelen van de diverse data; jaarlijks eenvoudig te herhalen. De data hebben wij geanalyseerd en omgezet in een CO2-voetafdruk, conform het GreenHouseGas protocol en de GRI richtlijnen, en voorzien van een advies hoe deze informatie in het jaarverslag gebruikt kan worden. Hét inzicht dat papierverbruik een van de grootste veroorzakers is heeft geleid tot concrete maatregelen.

Klant: ANWB
Fase: Inzicht

De vraag

De ANWB is een complexe en grote organisatie, mede door de vele dochtermaatschappijen. Zij wilden graag de CO2-uitstoot van de gehele organisatie in kaart brengen, dus van elk onderdeel en van elke bron van CO2-uitstoot. Hoe moesten ze nu welke data verzamelen, analyseren en rapporteren om tot een bruikbaar inzicht te komen in de CO2-uitstoot van de organisatie?

Onze bijdrage

Climate Neutral Group heeft de ANWB begeleid bij het verzamelen van de diverse data per organisatieonderdeel. Het verzamelen van de data is meteen zo opgezet dat het voortaan jaarlijks eenvoudig te herhalen is. De verzamelde data van alle onderdelen hebben wij geanalyseerd en omgezet in een CO2-voetafdruk. Dit is een helder overzicht waarin de geanalyseerde data eenvoudig wordt weergegeven conform onder andere het GreenHouseGas protocol en de GRI richtlijnen. Tevens hebben wij een advies bij uit gebracht hoe deze informatie bijvoorbeeld in een jaarverslag gebruikt kan worden en hoe eventuele schattingen en aannames gedocumenteerd kunnen worden.

Het resultaat

Per organisatieonderdeel heeft ANWB een CO2-voetafdruk ontvangen; zodat er per onderdeel inzicht is verkregen in de hoeveelheid CO2-uitstoot en de bijbehorende veroorzakers. Zo werd duidelijk dat binnen de gehele ANWB, papierverbruik een van de grootste veroorzakers is. Met dit gegeven hebben zij concrete maatregelen kunnen treffen.

Quote ANWB

“Climate Neutral Group heeft voor ons de CO2-voetafdruk berekend en geholpen bij het structureel verzamelen van betrouwbare gegevens voor het opstellen van deze totale voetafdruk van de organisatie. Het resultaat is een helder rapport dat het startpunt vormt voor ons verdere reductiebeleid.”
Marjolein Schouten, MVO Adviseur

Confidental Infomation