Algemeen

CO2-compensatie.nl is de online CO2-voetafdrukcalculator van Climate Neutral Group: voor organsiaties, huishoudens en evenementen. Climate Neutral Group, is een social venture met een missie: een klimaatneutraal Nederland. Deze website geeft inzicht in uw CO2-uitstoot en is de start van reductie. Uw steentje bijdragen aan een beter klimaat. Niet praten maar doen.

Naast het calculeren kun u ook uw uitstoot compenseren waardoor u helemaal klimaatneutraal bent.

Nu het formele deel.

Deze website incl. compensatiediensten wordt uitgevoerd en geadministreerd onder de verantwoordelijkheid van Climate Neutral Group BV, K.v.K. 30180751.

Alle correspondentie met betrekking tot privacyzaken kunt u, onder vermelding van Privacy CO2-compensatie, richten aan:

Climate Neutral Group B.V., Arthur van Schendelstraat 650-748

3511 MJ Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30180751, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Climate Neutral Group B.V. (te noemen CNG)
Arthur van Schendelstraat 650-748

3511 MJ Utrecht
Tel. +31 (0)30 2326170

Email: info@climateneutralgroup.com

Door gebruik te maken van bovengenoemde websites gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van deze website. CNG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die duidelijk en vrijwillig door u zelf aan ons verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Is er sprake van het afnemen van onze diensten, via een overeenkomst, verzamelen wij daarnaast meer gegevens die noodzakelijk zijn om betalingen te kunnen afhandelen. Kiest u voor compenseren via de website dan worden betalingsgegevens niet met ons gedeeld. Betaling wordt geregeld via een betalingsprovider Docdata. De algemene voorwaarden van Docdata vindt u hier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@climateneutralgroup.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van gegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten via een overeenkomst en/of daar gebruik van wilt gaan maken worden uw persoonsgegevens gebruikt om u offertes, facturen te sturen en betalingen te kunnen afhandelen. Daarnaast kunnen wij u informeren over wijzigingen in onze dienstverlening en prijsstelling.

Als u persoonsgegevens via deze website vrijwillig heeft verstrekt om via een contactformulier contact met ons op te nemen, of om te compenseren via de website, dan worden de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Ook zullen wij op uw verzoek de door ons verzamelde persoonsgegevens van u verwijderen, tenzij er een overeenkomst is.

In alle gevallen mogen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CNG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval van een overeenkomst, hanteren wij de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

CNG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CNG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Cookies. Deze lichten wij apart toe in onze Cookie Statement.

Software en services

Formulieren

Bij het versturen van een formulier wordt de data verzonden naar Climate Neutral Group. Hier worden dus ook mogelijke persoonsgegevens opgeslagen. Op geen enkele manier wordt deze informatie gedeeld met derden.

Google Analytics

In Google analytics wordt het verkeer van onze website bijgehouden. Op deze manier analyseren we de prestaties van de website en kunnen we de effecten zien van onze marketing activiteiten. Google Analytics registreert o.a.:

  • Vanaf welke website kom je op deze website?
  • Hoe lang blijf je op deze website?
  • Welke pagina‚Äôs bekijk je?
  • Wat voor een apparaat / besturingssysteem / browser gebruik je?
  • Welke formulieren vul je in?

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen in Google Analytics. Deze data wordt niet gedeeld met derden, tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.Bekijk de privacy policy van Google Analytics hier.

Inzage in gegevens

Bezoekers die hun gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen kunnen dit altijd doen via de afmeldlink in de betreffende emailcampagne en/of kunnen contact op te nemen. Onze gegevens vind je aan het begin van deze Privacy Statement en op onze contactpagina. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging van gegevens

CNG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende, noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien. Indien nodig kunt u de gegevens verbeteren en aanvullen. Voor inzage dient u zich te wenden tot bovenstaand adres. Daar kunt u ook terecht voor nadere informatie, opmerkingen en eventuele klachten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact ons op via 030-2326170 of via info@climateneutralgroup.com.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of maakt u zich zorgen over uw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit dan aan ons weten via info@climateneutralgroup.com, Alle contactgegevens vindt u bovenaan deze statement.

 

 

Confidental Infomation