Sita

SITA is specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement. Afvalmanagement gaat veel verder dan het inzamelen van afval, de meest zichtbare activiteit van SITA. Voorafgaand aan de inzameling denkt SITA met bedrijven mee over een betere scheiding aan de bron, over vermindering van afval en de verlaging van afvalkosten. Na de inzameling verzorgt SITA de processen van duurzame bewerking, recycling en verwerking van het opgehaalde afval.