Rotra – Leading Logistics

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is een beleidsvisie die een lange-termijn-bedrijfswinst koppelt aan aandacht voor het milieu en voor interne en externe sociale aspecten. Recente rapporten bevestigen de noodzaak van een ecologisch verantwoord overheid- en bedrijfsbeleid wereldwijd. Rotra bevindt zich in een unieke sleutelpositie en benut deze met het omzetten van haar beleidsvisie in concrete acties en resultaten waarmee het een actieve bijdrage levert aan een duurzame samenleving waarin People, Planet en Profit samengaan. Rotra streeft nadrukkelijk naar een duurzame dienstverlening en brengt met haar Rotra-academy dit bewustzijn over op al haar medewerkers. In 2011 is Rotra’s duurzame bedrijfsvoering beloond met de toekenning van de Lean & Green Award. Met het product ‘Rotra Green Footprint’ kan Rotra vanaf februari 2011 ook  alle zendingen wereldwijd (Air & Oceaon) 100% CO2-neutraal afhalen en afleveren op de plek van bestemming. Afgelopen jaar introduceerden we Rotra Green Footprint al voor alle wegtransportzendingen.